Huguenot Primary School - Kultuur

kul2.jpgkultuur5.pngkultuur4.pngkultuur3.pngkoor1.pngkuns2.pngkuns.png

konsert3.JPGkonsert2.JPGkonsert1.JPG

Hugenote LAerskool bied aan: ‘n Afrika storie met ‘n twist! Die afgelope week het die gange van Hugenote: Laerskool behoorlik gegons met die geluide van brullende leeus, Khoi-jagters, Rieldansers en Zulu-vegters wat gereed maak vir hul optredes. Die skool het Woensdag, 4 September en Donderdag, 5 September hulle Senior Fase toeneel afgeskop met ‘n verskeidenheid van dansvertonings en sangitems wat die gehore behoorlik op hul tone gehou het. Hugenot Airlines het ook verseker dat almal veilig deur die wilde Afrika geneem was en ‘n genotvolle rit gehad het.

 

 • Individuele onderrig in klavier en blokfluit deur 2 gekwalifiseerde musiekonderwyseresse.
 • Deelname aan orf- en slagorkes
 • Blokfluitensemble werk, met begeleiding, tydens saalbyeenkomste.
 • Jaarlikse deelname aan die eisteddfod: instumentaal (solo en orkes), sang, kore, spreekkore, sangspele en voordrag met uitstekende resultate.
 • Vaste Senior- en Junior kore
 • Jaarlikse prestige musiekkonsert
 • Tweejaarlikse skoolkonsert: vrywillige massa-deelname.
 • Redenaars en Debatvoering tot op Nasionale vlak.
 • Voltydse, gekwalifiseerde kunsonderwyseres
 • Deelname aan ‘n verskeidenheid kompetisies en projekte met uitstekende uitslae en terugvoer.
 • Jaarlikse deelname aan eisteddfod met uitstekende uitslae.
 • Gereelde uitstallings van leerders se werk, asook van ander kunstenaars.
 • Aktiewe aanmoediging van ‘n leeskultuur deur daaglikse biblioteekure en die gereelde aankoop van die nuutste kinder- en jeugboeke
 • Gereelde besoeke aan ‘n verskeidenheid van konserte.
 • Gereelde besoeke aan skool (kwartaalliks en meer gereeld) van dramagroepe, poppekaste, omgewingsgroepe, orkeste en sprekers oor kulturele aangeleenthede.
 • Kulturele aktiwiteite by besoekpunte in ons omgewing word op georganiseerde wyse ondersteun.
Menu