Huguenot Primary School - Akademie

sf3xcf.pngsf2.pngif1.pnggf6.pnggf7.pnggf2.pngamesa.jpg
 • Klein klasse om optimale leer te verseker.
 • Kundige, goedopgeleide personeel.
 • Positiewe motiveringstelsel.
 • Jaarlikse opvoedkundige uitstappies.
 • Groepwerk vaardighede word sterk ontwikkel.
 • Didaktiese hulp, ter ondersteuning van leerders met leerprobleme.
 • Leerondersteuningspersoneel (arbeidsterapeut, leesterapeut, spraakterapeut, remediërende onderwyseres), werk intensief met leerders
 • Aanskoulike leesmateriaal, maak van lees ’n uitdaging.
 • Ruim, goed toegeruste en kindervriendelike klaskamers.
 • Lugreëling in alle klasse.
 • Ten volle toegeruste rekenaarsentrum, word bestuur deur opgeleide onderwyseres.
 • Rekenaarprogramme is geïntegreer by leerareas.
 • Weeklikse rekenaarklasse vanaf graadR.
 • Ruim biblioteek word saam met die rekenaarsentrum gebruik vir naslaandoeleindes,  gedurende pouses en na skool
 • Baie groot klem word gelê op basiese syfer- en geletterdheidsvaardighede.
 • Ekstra ondersteuning deur studente dwarsdeur die jaar.
 • Motoriese vaardighede, om leerders in totalitiet te ontwikkel
 • Apparte speelterrein vir ELKE graad met eie klim- en klouterapparate.
 • Jaarlikse deelname aan CAMI-wiskunde uitdaging.
 • Alle leerareas word aangebied.
 • Entrepreneursvaardighede word ontwikkel en aangemoedig
 • Jaarlikse deelname aan Wiskunde Olimpiade, AMESA en CAMI-wiskunde uitdaging
 • Deelname aan Tegnologie- en Wetenskap Kompetisie.
 • Dataprojektors en witborde in klasse.
Menu